Kompetencje

Diagnozowania i kompleksowe leczenie chorób układu krążenia

 • nadciśnienie,
 • choroba wieńcowa,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • niewydolność serca,
 • wrodzonych i nabytych wad serca.

Wykonywanie badań ultrasonograficznych:

 • USG jamy brzusznej,
 • echokardiografia przezklatkowa TTE
 • echokardiografia przezprzełykowa TEE
 • EKG
 • Badania holterowskie EKG i ciśnienia tętniczego
 • Próby wysiłkowe

Badania kandydatów na kierowców

Uprawnienia do badań lekarskich osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub posiadających broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną

dr n. med. Piotr Gołąb