Wyksztacenie

  • Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie 1989 – 1995
  • Specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych 1999
  • Specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych 2005
  • Specjalizacja z kardiologii 2012
  • Obrona rozprawy doktorskiej na I Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pt. “Wpływ rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu na surowiczą aktywność żelatynaz u pacjentów
    w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu” 2015
dr n. med. Piotr Gołąb